Nyanga pan pipes starter set
R350.00
Nyanga pan pipes remainder upper octave
R645.00
Nyanga pan pipes full upper octave set
R1072.00
Nyanga pan pipes middle octave set
R1000.00
Dinaka single-reed pipes
R265.00
Set of 6 kudu horns in F
R2224.00
Set of 6 kudu horns in E
R2345.00
Set of 6 kudu horns in Eb
R2558.00
Set of 6 kudu horns in D
R2825.00